Nasze gospodarstwo

Ekologiczna hodowla ryb słodkowodnych z poszanowaniem wieloletniej tradycji – to właśnie Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Krogulnej, którego początki sięgają 1958 roku. Działamy na terenach od wieków słynących z naturalnie czystych zbiorników wodnych oraz bogatego ekosystemu. Nie tylko korzystamy z dobrodziejstwa natury, ale również dbamy o ochronę przyrody, równocześnie realizując plany hodowlane gospodarstwa

To jednak nie wszystko! Tuż obok głównej działalności, jaką jest hodowla ryb, pracujemy nad dalszym rozwojem na wielu płaszczyznach — prowadzimy przetwórstwo ryb oferując najwyższej jakości produkty ekologiczne, planujemy działalność MLO, dbamy o zabytki oraz zasoby naturalne, a także realizujemy funkcję społeczną i turystyczną związaną z historycznym dziedzictwem kultury rybackiej.


Ekologia

Naturalnie czyste stawy położone na rozległych terenach leśnych i otaczająca je dzika natura nierozerwalnie towarzyszą naszej ekologicznej hodowli ryb.

Tradycja

Bogata wiedza i kultura rybacka przekazywana z pokolenia na pokolenie to podstawa naszej pracy, w której stosujemy sprawdzone od lat metody hodowlane.

Otwartość

Hodowla ryb wraz z przetwórnią to podstawowa część naszej działalności, lecz nie jedyna. Stale otwieramy się na nowe możliwości, nie tylko produkcyjne.