Gospodarstwo Rybackie w Krogulnej

Tradycje rybackie od 1958 roku

Ekologiczna hodowla ryb słodkowodnych z poszanowaniem wieloletniej tradycji – to właśnie Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Krogulnej, którego początki sięgają 1958 roku. Działamy na terenach od wieków słynących z naturalnie czystych zbiorników wodnych oraz bogatego ekosystemu. Nie tylko korzystamy z dobrodziejstwa natury, ale również dbamy o ochronę przyrody. Każdy staw utrzymywany jest w należytym stanie, aby bezustannie pełnił swoją pierwotną i bardzo ważną rolę — zbiornika retencji wodnej. W ten sposób wpasowujemy się w naturalny ekosystem leśny, równocześnie realizując plany hodowlane gospodarstwa

Z Gospodarstwa w Krogulnej wywodzi się wyśmienity karp królewski, którego walory smakowe przewyższają większość powszechnie znanych ryb słodkowodnych. Swój niepowtarzalny smak zawdzięcza zrównoważonej ekologicznie hodowli w naturalnym środowisku. To nasze dobro regionalne, obok którego z powodzeniem zajmujemy się również hodowlą innych gatunków, jak amur, tołpyga, sum czy szczupak. Lata doświadczeń oraz bogata tradycja rybacka przekazywana z pokolenia na pokolenie znajduje swoje odzwierciedlenie w produkcie końcowym, który jest najwyższej jakości.

Krogulna w liczbach


667

hektarów stawów położonych w północno-zachodniej części województwa

55

zbiorników śródleśnych zasilanych wodami m.in. ze zlewni rzeki Stobrawa

8

biektów rybackich wchodzących w skład Gospodarstwa

Od wieków w Krogulnej

Historia powstania stawów hodowlanych należących do Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej sięga drugiej połowy XVIII wieku. W tamtym czasie, na znacznym obszarze wsi Krogulna dominowały liczne bagna i moczary, które z czasem zostały osuszone, a ich miejsce zajęły stawy karpiowe zasilane wodami rzeki Stobrawy. Tym sposobem pełnią swoją pierwotną funkcję po dziś dzień. Gospodarstwo Rybackie jako Zakład Lasów Państwowych zostało powołane 30.IX.1958 roku decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Od tamtej pory z powodzeniem realizujemy swoją misję, a całości dopełnia bogaty i ciekawy rys historyczny tego miejsca.

Przyroda pod ochroną

Na wyjątkowość tego miejsca ma wpływ nie tylko nasza praca, którą wykonujemy z pasją i zaangażowaniem, ale przede wszystkim bogactwo dzikiej przyrody. Cały teren Gospodarstwa zasiedlają rzadkie, często chronione okazy flory i fauny, jak np.: grzybień biały, grążel żółty, salwina pływająca, kotewka orzech wodny, lindernia mułowa oraz takie gatunki ptaków, jak: żurawie, bąki i gągoły, orliki krzykliwe, nieme łabędzie, dzikie gęsi, czaple białe, perkozy, bociany czarne, a także zimorodki.

66%

powierzchni Gospodarstwa obejmuje teren
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

34%

powierzchni Gospodarstwa
to obszar chronionego krajobrazu

Nowe życie zabytkowych obiektów

Na terenie Gospodarstwa Rybackiego położony jest zabytkowy młyn wodny, który wiele lat temu uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Całość znajduje się w pięknym otoczeniu natury, tuż przy stawach karpiowych i kanale Młynówka w pobliżu siedziby Zakładu w Krogulnej. Aby przywrócić temu miejscu dawny blask, podjęliśmy działania związane z przystosowaniem “Starego Młyna” pod działalność Gospodarstwa. Plan na najbliższe lata zakłada odrestaurowanie całego budynku w taki sposób, aby móc stworzyć w nim małą przetwórnię ryb oraz sklep, w którym klienci będą mogli nabyć ryby świeże w całości, a także oprawione na wiele sposobów. 

To jednak nie wszystko — przy współudziale środków funduszu leśnego w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych, kolejnym krokiem będzie uruchomienie pilotażowej mikroelektrowni wodnej, znajdującej się przy młynie w Krogulnej. Rewitalizacja “Małej Elektrowni Wodnej” dzięki budowie koła wodnego wraz z generatorem prądu, tuż obok efektywności ekonomicznej, stanowić będzie ciekawy punkt rekreacyjny. Z tego względu część budynku zostanie przeznaczona na stworzenie małego muzeum, w którym zostanie wyeksponowane dziedzictwo historyczne kultury rybackiej, zachowane w tym miejscu od I połowy XVII wieku. To nasz plan na rozszerzenie działalności o funkcję społeczną, związaną z możliwością obcowania z naturą, spędzania wolnego czasu i turystyki.