Przetwórnia rybna

PUBLICZNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE W TRAKCIE REALIZACJI OPERACJI

Na terenie GR Krogulna znajduje się nowopowstały obiekt w postaci przetwórni rybnej. Jest to jedna z naszych flagowych inwestycji, dzięki której jesteśmy w stanie sprostać zapotrzebowaniom rynku lokalnego i nie tylko, jeżeli chodzi o przetwarzanie i produkcję karpia, jak i innych ryb.

Nazwa programu operacyjnego: „Rybactwo i Morze”

Nazwa i numer osi priorytetowej- 4. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Realizacja operacji: Krogulna-Przetwórnia Ryb

Cele operacji : Zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie przetworzonych produktów z ryb świeżych poprzez budowę przetwórni ryb oraz utworzenie nowych miejsc pracy.  

Wskaźniki realizacji celu operacji:

– działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego (wartość wskaźnika: 1).

– liczba utworzonych miejsc pracy (wartość wskaźnika: 2).

Wartość dofinansowania: 395 82, 79 zł

Data  realizacji :  Lata 2021 .

Budowa przetwórni ryb w Gospodarstwie Rybackim Krogulna
Przetwórnia ryb wraz z wyposażeniem, maszyny i urządzenia techniczne w Gospodarstwie Rybackim Krogulna

Nazwa programu operacyjnego: „Rybactwo i Morze”

Nazwa i numer osi priorytetowej- 4. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Realizacja operacji: Dostawa sprzętu i urządzeń technicznych do przetwórni ryb.

Cele operacji: Usprawnienie technologii procesu produkcji oraz uzyskanie wysokiej jakości oferowanych produktów, poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń technicznych do przetwórni ryb.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

– liczba wyposażonych obiektów (1).

– liczba utrzymanych/utworzonych miejsc pracy (utworzonych: 3).

Wartość dofinansowania: 399 943,00 zł

Data  realizacji :  Lata 2021 .