Projekty i Fundusze

Nazwa programu operacyjnego: „Rybactwo i Morze”

Nazwa i numer osi priorytetowej- 4 realizacja operacji w ramach działań wsparcia przygotowawczego i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Realizacja operacji: Zakup maszyny do koszenia i melioracji zbiorników wodnych wraz z osprzętem oraz przyczepą do jej transportu.

Cele operacji: Zwiększenie powierzchni użytkowej oraz zabezpieczenie zasobów wodnych stawów PGL LP Gospodarstwa Rybackiego Krogulna poprzez zakup wielofunkcyjnej pływającej maszyny koszącej wraz z osprzętem i przyczepą do jej transportu.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

– Liczba zagospodarowanych terenów (wartość wskaźnika 6)

Wartość dofinansowania: 263 341, 00 zł

Data realizacji: lata 2023 r.

Nazwa programu operacyjnego: „Rybactwo i Morze”

Nazwa i numer osi priorytetowej- 4 realizacja operacji w ramach działań wsparcia przygotowawczego i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Realizacja operacji: Turawa. Kompleksowa ochrona obiektu stawowego Turawa poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu oraz zakup drona.

Cele operacji: Zabezpieczenie i ochrona zasobów rybackich obszaru RLGD „Opolszczyzna” dzięki kompleksowej ochronie obiektu stawowego Turawa poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu oraz zakup drona.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

– Liczba zagospodarowanych terenów (wartość wskaźnika 1)

Wartość dofinansowania: 34 659, 00 zł

Data realizacji: lata 2023 r.

Nazwa programu operacyjnego: „Rybactwo i Morze”

Nazwa i numer osi priorytetowej- 5 pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania Środki dotyczące obrotu w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury.

Realizacja operacji: wsparcie za dodatkowe koszty poniesione w związku z zakłóceniami rynku i wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury.

Cele operacji: utrzymanie łańcucha dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury.

Wartość dofinansowania: 366 323, 45 zł

Data realizacji: lata 2023 r.