Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Dostawa karpia handlowego do przetwórni ryb

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawy karpia żywego handlowego do przetwórni ryb – 10 części na łączną ilość 30 000 kg.

Zamawiający wymaga, aby karp był posortowany i dostarczany w basenach w odpowiednim wybranym przedziale wagowym